Rekisterit

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1) Rekisterin ylläpitäjä
ASULLE OY (2726254-5)
Kurjenjalka 18, 87250 Kajaani

2) Rekisteristä vastuussa olevat henkilöt

Sari Taivainen

3) Rekisterin nimi

Asulle Oy:n asiakasrekisteri.

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, tilausten käsittelyyn, tilausten arkistoimiseen ja markkinointiin. Tietoja voidaan käyttää verkkopalveluihin liittyvissä tarkoituksissa markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen.

5) Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityneen henkilön yhteystiedot, tilaukset ja tilaushistoria. Asulle Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta rekisteritietoja eteenpäin, eikä käytä niitä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

6) Tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

7) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisteritietoihin pääsee ainoastaan Asulle Oy:n henkilökunta. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.9) REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS


Asiakkaan suostumus tarvitaan tietojen luovuttamiseen kolmansille osapuolille. Asulle Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle.